Kim jesteśmy

Jesteśmy autorskim studiem projektowo-badawczym założonym w 2006 roku przez architekta Wacława Szarejko. Specjalizujemy się w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, zespołów zabudowy wielorodzinnej, obiektów sportowych, banków oraz domów i rezydencji o podwyższonym standardzie. Wykonujemy projekty modernizacji i rewitalizacji istniejących budynków (także zabytkowych).

Zakres naszych prac obejmuje wszystkie fazy przygotowania inwestycji budowlanych. W szczególności polecamy nasze usługi w dziedzinach:
- opracowania briefów, programów funkcjonalno-użytkowych i szacunkowych wycen planowanych inwestycji;
- tworzenia wielobranżowych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych;
- przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zamierzeń budowlanych.

W naszej pracy wierzymy w projektowanie oparte o rozumienie potrzeb i ukierunkowane na osiągnięcie wyznaczonych celów. Koncentrujemy się na Państwa wymaganiach, wnosząc z naszej strony niezbędny w ich spełnieniu profesjonalizm.

Staramy się tworzyć architekturę wysokiej jakości - elegancką, funkcjonalną i uzasadnioną ekonomicznie. Dbamy też o to, żeby jej niepowtarzalność budowała korzystny wizerunek naszych Inwestorów.

Projektujemy wykorzystując najlepsze współczesne metody – tak aby uzyskać pewność, że wybudowany obiekt spełni wszystkie pokładane w nim nadzieje – zarówno te o charakterze czysto użytkowym jak i estetycznym oraz emocjonalnym.

Działamy w profesjonalnie wyposażonej pracowni. Używamy legalnego, licencjonowanego oprogramowania. W pełni skomputeryzowany proces projektowania odbywa się u nas od początku w wirtualnej przestrzeni 3D. Dzięki temu nasi Klienci od pierwszych do ostatnich faz powstawania dokumentacji mają wgląd w rzeczywisty wygląd tworzonych dla Nich obiektów. 

W naszej pracy traktujemy poważnie budżet i terminy. Wykorzystujemy skuteczne metody organizacji pracy. Owocuje to wysoką efektywnością podejmowanych przez nas działań. Świadczyć może o tym udział naszej firmy w realizacji inwestycji o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Świadomi odpowiedzialności związanej z naszą pracą posiadamy dobrowolne ubezpieczenie na kwotę 1 000 000 zł.

Zapraszając do pozostania z nami,

Wacław Szarejko
dr inż. architektDoświadczenie zawodowe:
 • uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń nr 25/05/DOIA
 • wpis na listę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z nr 1182/06/U/C
 • członek Dolnośląskiej Izby Architektów pod nr DS-1080
 • nagroda w konkursie na siedzibę PZU Życie we Wrocławiu
 • nagroda w konkursie na zespół konferencyjno-rekreacyjny w Ustroniu Morskim
 • wyróżnienie w konkursie na projekt hotelu Dom Jana Pawła II we Wrocławiu
 • 1 nagroda w 10 edycji konkursu Gazety Wyborczej "Dom w którym chciałbym mieszkać" za projekt osiedla willi miejskich przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu
 • udział w przygotowaniu inwestycji budowlanych o łącznej wartości ponad 100 milionów złotych
Doświadczenie naukowe:
 • 2000-2006 Studium Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • 2009 - dyrektor rady programowej miesięcznika Office&Facility - współautor programu pisma w latach 2009-2010
 • autor licznych publikacji konferencyjnych oraz artykułów w prasie fachowej - polskiej i zagranicznej
Inne:
 • członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
 • członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 • członek założyciel i v-ce prezes CitiGolf Club we Wrocławiu

SCENARIO
Wacław Szarejko
dr inż. arch.

ul. Wrocławska 72,
55-002 Kamieniec Wrocławski;
tel/fax: +48 501 427 515

info@scenario.pl
www.scenario.pl

Jak pomagamy

Zakresem naszych prac obejmujemy wszystkie fazy przygotowania inwestycji budowlanych. Nasza oferta obejmuje:

Przygotowanie inwestycji

- przygotowanie analiz i poglądowych koncepcji wielobranżowych
- przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych
- przygotowanie wskaźnikowej wyceny inwestycji
- przygotowanie dokumentacji przetargowej

Projekty wielobranżowe

- projekty koncepcyjne
- projekty budowlane
- projekty przetargowe
- projekty wykonawcze
- projekty powykonawcze

Inwentaryzacje

- inwentaryzacje architektoniczne
- inwentaryzacje budowlane
- inwentaryzacje do działań interwencyjno-prawnych

Czynności formalno prawne

- przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zapewnienia dostawy mediów
- przygotowanie analiz planów miejscowych pod kątem możliwości realizacji inwestycji
- przygotowanie opinii i uzgodnień w zakresie ppoż, sanepidu, konserwacji zabytków itp.
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej
- przygotowanie projektów organizacji ruchu
- przygotowanie dokumentacji do pozwoleń wodno-prawnych i decyzji uwarunkowań środowiskowych

Doradztwo techniczne

- ocena pod kątem ekonomicznym, funkcjonalnym i prawnym potrzebnym do realizacji inwestycji
- doradztwo w zakresie technologii i materiałów budowlanych
- doradztwo w zakresie konstrukcyjnym

Opracowania specjalistyczne

- badania geotechniczne
- ekspertyzy techniczno-konstrukcyjne
- ekspertyzy p.poż
- operaty wodno-prawne 
- operaty dendrologiczne
- raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
- opracowania graficzne (karty mieszkań, identyfikacja wizualna itp.)
- projekty wnętrz
- projekty zieleni
- projekty mebli

Nadzór nad realizacją inwestycji

- nadzory autorskie
- nadzory inwestorskie
- zastępstwo inwestorskie

SCENARIO
Wacław Szarejko
dr inż. arch.

ul. Wrocławska 72,
55-002 Kamieniec Wrocławski;
tel/fax: +48 501 427 515

info@scenario.pl
www.scenario.pl


Nasi Klienci

ASBAU S.A.
BUDMEL SP.Z O.O.
BUDIM SP. Z O.O.
DOMAR S.A.
IMPEL S.A.
INERCON SP. Z O.O.
PROWINCJA OO. DOMINIKANÓW
PORT LOTNICZY W ŁODZI S.A.
PKO BP S.A.
POLITECHNIKA OPOLSKA
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
REINHOLD S.A.
REUS SP. Z O.O.
SPGC
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
UM WARSZAWA
UM WROCŁAW
UM OBORNIKI ŚL.
UM JELCZ-LASKOWICE
UM WĄSOSZ
VOTUM S.A.

oraz szerokie grono Klientów Indywidualnych
SCENARIO
Wacław Szarejko
dr inż. arch.

ul. Wrocławska 72,
55-002 Kamieniec Wrocławski;
tel/fax: +48 501 427 515

info@scenario.pl
www.scenario.pl