Zapraszam do kontaktu z nami,

Wacław Szarejko
dr inż. architekt  • uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń nr 25/05/DOIA
  • wpis na listę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z nr 1182/06/U/C
  • członek Dolnośląskiej Izby Architektów pod nr DS-1080

*


*


*


*